Načítavam

KODSKO: 710038925 EDUID: 100014829

Materská škola

Humenská 51

Košice-Západ

Počet detí: 84

Krátky popis škôlky

Život v našej MŠ je spojený s pohybom.Pohyb deťom spôsobuje radosť, pretože túžia po činnosti.Pohyb je najjednoduchšia prevencia obezity-náš zámer.

Informácie o škôlke

Pre dieťa je pobyt v materskej škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v našej materskej škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami. Vaše deti majú u nás príjemné a podnetné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí.

Prečo by ste mali za nás hlasovať?

Naša MŠ je environmentálne zameraná, pričom sa stále snaží u detí túto tému prehlbovať. V dnešnej dobe je potrebné, aby sa deti od útleho veku zoznamovali a „spájali“ s prírodou. Vštepujeme im, aké je dôležité prírodu chrániť a starať sa o ňu. Taktiež u deti vytvárame správne návyky stravovania, ako prevenciu obezity, ktorá je hlavne u najmladších detí veľmi rozšírená.
Preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste za nás hlasovali a aby sa nám podarilo vyhrať a tak zvyšovať kvalitu materiálno-technického vybavenia.

Na čo by ste využili výhru?

Výhre by sme sa veľmi potešili a určite by sme ju využili na zakúpenie rôznych pomôcok pre deti. Taktiež by sme zveľadili aj náš EKO chodník na ktorom radi deti spoznávajú čaro prírody.