Info pre návštevníkov webu

2. NOVEMBRA 2023

Ak ste návštevníkmi webových stránok hyza.sk, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sledovania návštevnosti stránok hyza.sk, na marketingové účely a prispôsobovanie ponuky produktov HYZA a.s. podľa cieľovej skupiny a preferencií jednotlivých návštevníkov webových stránok hyza.sk.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem HYZA a.s., ktorým je budovanie dobrého mena spoločnosti, podpora predaja slovenských výrobkov a zvyšovanie kvality svojich produktov.