Info pre návštevu

2. NOVEMBRA 2023

V prípade, ak navštívite súkromné priestory a objekty HYZA a.s., Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom Vašej identifikácie ako návštevy (vydanie návštevnej karty), za účelom zamedzenia šírenia nákazlivých a nebezpečných ochorení, ako aj zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku zamestnancov a prevádzkovateľa v priestoroch prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom bezpečnostnej služby, kamerového systému a termo kamery viditeľne označených v priestoroch vrátnice prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov uvedených v občianskom preukaze a zo snímku z kamerového záznamu je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je potreba Vašej identifikácie ako návštevy, nakoľko sa pohybujete v súkromných priestoroch prevádzkovateľa, kde je strážené obchodné a výrobné tajomstvo, kde je potrebné dodržiavať bezpečnostné, hygienické opatrenia a opatrenia proti šíreniu prenosných chorôb, kde sa pohybuje množstvo zamestnancov prevádzkovateľa a kde platí zákaz pohybu cudzích osôb. Právnym základom pre meranie Vašej telesnej teploty pomocou termokamery je nevyhnutnosť plnenia povinností v oblasti pracovného práva, a to zaistenie ochrany zdravia zamestnancov prevádzkovateľa.