Info pre súťažiacich

2. NOVEMBRA 2023

V prípade, ak ste sa zapojili do súťaže a/alebo ste sa stali výhercom súťaže organizovanej spoločnosťou HYZA a.s., či už prostredníctvom webovej stránky hyza.sk, sociálnej siete alebo vybraného mediálneho partnera, Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail apod.) sú spracúvané za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je budovanie dobrého mena spoločnosti, riadenie svojho podnikania podľa preferencií a nárokov zákazníkov, riadenie marketingovej komunikácie a propagácia značky HYZA. Právnym základom je aj plnenie si zmluvných povinností spoločnosťou HYZA a.s. zo zorganizovanej súťaže.