Koronavírus mení slovenský hydinársky priemysel. Čomu musia čeliť hydinári? (rozhovor)

12. MÁJA 2020

V85ciA4SQOvjP6_Qw8l-yQ_Aktuality-sk-logo-1

V dôsledku koronavírusu sa v Európe znížila spotreba mäsa. V Poľsku preto vznikol zásadný prebytok produkcie, čím sa znížila cena mäsa. Aj v takejto situácii musia vedieť konkurovať slovenskí spracovatelia. Koronavírus má dopad aj na mnohé slovenské podniky a výrobu. Výnimkou nie je ani známa topoľčianska firma Hyza, ktorá sa venuje spracovaniu a výrobe hydinárskych produktov. Výkonný riaditeľ spoločnosti Jiří Šavrda v rozhovore pre Aktuality.sk hovorí, ako sa Hyza musela vysporiadať s úplne novou situáciou a čo koronavírus znamená pre hydinársky priemysel na Slovensku.

Ing. Jiří Šavrda
Hyza patrí k najznámejším a najväčším hydinárskym podnikom na Slovensku. V jednom z nedávnych PR článkov som sa dozvedel, že vaša spoločnosť musela v boji s koronavírusom prijať „nepredstaviteľné opatrenia”. Čo to znamená?

Tieto slová treba dať do správneho kontextu. Keby sme sa o tejto téme rozprávali pred pol rokom, nikto by si nevedel predstaviť, že budeme bežne používať rúška. Museli sme zmeniť celkový prístup v prevádzke, prijať nevyhnutné organizačné zmeny ako aj technické opatrenia.

Čo sa však muselo zásadne zmeniť, bol spôsob myslenia. Týždeň, čo týždeň vyhodnocujeme a rozširujeme opatrenia. Učíme sa takpovediac „za pochodu“. Operatívne reagujeme na aktuálnu mimoriadnu situáciu v spoločnosti, ktorá prišla z nenazdania a mení sa v čase.

Zásadne sme obmedzili návštevy, ktoré prichádzajú do spoločnosti, zaviedli sme rozšírené hygienické opatrenia, vrátane nosenia rúšok. Zvýšili sme počet miest, kde je naprieč závodom dostupná dezinfekcia. Ostatné hygienické návyky sú u nás štandardom, pretože každý zamestnanec, najmä vo výrobe, u nás pracuje vo svojom pracovnom oblečení a obuvi, na hlave má pokrývku, na rukách rukavice, podrobuje sa opakovane dezinfekcii a podobne.

Uvediem jeden konkrétny príklad: Začali sme používať aj iné spôsoby dezinfekcie, ako napríklad Ozón, ktorý používame na šatniach, v spoločných priestoroch závodu, ale aj na dezinfekciu kabín rozvozových áut. Keby ste toto predpovedali pred pol rokom, nikto by tomu neveril.

Ako tieto opatrenia ovplyvnili výrobu v podniku?

Je to všetko o zamestnancoch, ich bezpečnosti a prístupe. Všetko má svoje špecifiká. Zmeny prešli celým závodom. Dotklo sa to aj samotných vodičov, ktorí museli začať nosiť ochranné pomôcky, používať dezinfekciu na ruky a rukavice.

Na vstupe do závodu sme tiež inštalovali termokameru, ktorá sníma teplotu ľudí vchádzajúcich dnu. Chceme tak zamedziť akémukoľvek  vneseniu nákazy do podniku. Do závodu sme zakázali aj prijímanie návštev. Prijali sme nový, bezpečnejší systém na prijímanie nových zamestnancov.

V administratíve sme museli rozdeliť ľudí tak, aby nevyhnutne nesedeli v jednej kancelárii a umožnila sa im aj práca z domu.  Sú to veci, ktoré neboli bežné, no stávajú sa už súčasťou nášho života.

V čom koronavírus zmenil hydinársky priemysel na Slovensku?

Nikto nečakal, že by sa niekedy takéto opatrenia  v Európe riešili, nieto ešte na Slovensku.

V relatívne krátkom čase sme museli reagovať na novú situáciu, aby sme zabezpečili prevádzku, rovnako aj bezpečnosť zamestnancov a konečného produktu pre zákazníkov.

Zmenil koronavírus spotrebu hydiny a stravovacie návyky Slovákov?

Nepovedal by som, že nejako zásadne. Možno na začiatku, keď sa riešilo uzatváranie hraníc, tak sa ľudia obávali, či budú mať dostupnú túto potravinu na pultoch predajní. V tom čase sa najviac skloňovala jedna vec, a to, či je Slovensko sebestačné v potravinách. Slovensko sebestačné nie je, minimálne v mäse, a to zásadne.

Keď zoberiem hydinu, sebestačnosť Slovenska je niekde na úrovni cca 60 percent.  A tak sa aj vynorila otázka, ako urobiť Slovensko v tomto smere sebestačné. Hyza vníma svoju spoločenskú zodpovednosť, zamestnáva ľudí a produkuje čerstvú hydinu pre občanov Slovenska. Preto sme výrobu neobmedzili. Prispôsobili sme sa vzniknutej situácii a zabezpečili všetko potrebné tak, aby sme naďalej zákazníkom dodávali naše výrobky.

Prišli ste na nejaký spôsob ako v tomto smere urobiť Slovensko sebestačné, prípadne posilniť svoje postavenie na trhu?

Sebestačnosť nie je iba slovo. Je to dlhodobý a zaväzujúci proces, na ktorom je potrebné pracovať. Postupne zvyšovať produkciu na farmách a porážkach. A najmä zákazníkom prinášať a jasne identifikovať dohladateľný slovenských produkt, nie dovážaný anonymný produkt s nejasným pôvodom.

Nemáte pocit, že by koronavírus negatívne ovplyvnil značku Hyza? 

Myslím si, že nepriamo ovplyvnil. V rámci Európy došlo k nižšej spotrebe mäsa, takmer sa zastavila spotreba v reštauráciách a jedálňach.

V Poľsku preto vznikol zásadný prebytok produkovaného mäsa a stalo sa, že sa znížila jeho cena. A to takým spôsobom, že ponúkaná cena z Poľska neodráža ani minimálne náklady spojené s produkciou.

Inými slovami, niekto to musí „zatiahnuť“, číže dotovať. Tzv. „pod cenu“ sa potom takéto mäso dostáva i na Slovensko. Pre nás ako firmu to potom znamená veľký problém.

Môžete opísať, ako sa Hyza snaží tento problém riešiť?

Naša cesta je dlhodobo jasná a nemenná. Chceme a produkujeme potraviny, ktoré majú pôvod na Slovensku. Každý výrobok vieme dosledovať. Pri výrobe si zakladáme na kvalite a bezpečnosti našich výrobkov. Nechceme a ani nemôžeme konkurovať dotovaným výrobkom.

Zmenila teda korona spotrebu niektorých konkrétnych výrobkov?

Sú týždne, kedy je vyšší predaj. Inokedy sú týždne, kedy je predaj zase nižší. Nedá sa jednoznačne povedať, že tá tendencia je klesajúca alebo rastúca.

Situácia je taká, že sme pred sezónou kuracieho mäsa, čo je spojené s ročným obdobím a grilovačkami. Objemy predaja, najmä chladenej hydiny, sú ovplyvnené rôznymi akciami, ktoré zas ovplyvňujú správanie zákazníkov. Viac ako polovica tovarov sa predáva vďaka akciám. Pre nás ako výrobcu je to dosť veľký problém.

Myslíte v tomto prípade akcie v maloobchodných reťazcoch? Môžete to vysvetliť?

Čo znamená akcia pre výrobcov? Predaj veľkého objemu s malou pridanou hodnotou. V závode sa „točia kolieska“, ale čo je na konci?

Je situácia u nás porovnateľná s Českom?

Trúfnem si povedať, že je asi podobná.

Hrozí v dôsledku koronavírusu Hyze nejaký vážnejší negatívny dopad?

Koronavírus je spojený s vyššími nákladmi vo firme. Možno ale očakávať biznisovú reakciu na celoeurópsky vývoj spotreby hydiny a ceny.

Spomenuli ste už to zahraničie. Môže sa Hyza v dodávkach hydiny spoliehať na svoje vlastné zdroje alebo musí hľadať aj zahraničné alternatívy?

Spracovávame hydinu výlučne zo slovenských a niekedy z českých chovov. Buď sú to priamo naše farmy, alebo  zazmluvnené. Surovinu na tento rok máme zaistenú. Otázkou je, či slovenská cena za jatočnú hydinu bude konkurencieschopná. Pokiaľ by farmári dostali rovnaké podmienky, resp. podporu formou dotácií ako v iných štátoch, tak pravdepodobne áno.

Obávate sa reálne už spomínanej poľskej konkurencie?

Keď sa pozriete na trh, môžete tam vidieť ceny hydiny, ktorým my nie sme reálne schopní konkurovať. Bohužiaľ, sú tu firmy, ktoré kúpia mäso niekde v Poľsku či na Ukrajine výhradne na základe ceny.

Surovinu zabalia a označia na Slovensku a už sa „narodila“ slovenská potravina. Následne sa pýšia slovenským oválom a prípadne pôvodom. Bohužiaľ i tu sa falšuje a nič sa nerieši.

My sme v tomto ale iní. My niečo deklarujeme a stojíme si za tým. Naším kuraťom, ktoré má „rodný list“, garantujeme úprimne jasný a dohľadateľný pôvod.

Ktoré slovenské farmy Hyza preferuje?

Máme niekoľko fariem, od tých malých, kde je niekoľko tisíc kusov, až po veľké farmy, kde je pol milióna kurčiat.

Môžem spomenúť farmu v Padáni na južnom Slovensku alebo farmu Chalmová, resp. farmu v Súlovciach, ležiacu kúsok od Topoľčian. Sú to reálne farmy, za ktorými stoja reálni ľudia. Stretávame sa s nimi a riešime problémy, ktoré sa objavia. Všetky farmy máme zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti.

Ročné tržby Hyzy sa pohybujú na úrovni približne 90 miliónov eur. Môže to koronavírus zmeniť?

Je to dobrá otázka, avšak je položená v nesprávnu dobu. Nikto zatiaľ nevie predpovedať, ako sa bude vyvíjať situácia na Slovensku. Rozhodnú aj zákazníci a to, či budú preferovať slovenské výrobky alebo nakoniec rozhodne nižšia akčná cena.

Pokiaľ by Hyzu čakal nejaký zlý scenár, máte pripravené plány, ktoré by firmu dostali z krízy?

Musíte reagovať na situáciu, ktorá nastane. Scenárov môže prísť niekoľko. Príkladom je samotná kríza s koronou. Môžete mať niekoľko krízových scenárov, no sú tu situácie, na ktoré reálne nie ste pripravení. Nikto pred vami niečo podobné neriešil, preto vždy musíte plánovať a dívať sa ďalej. Môžete si niečo plánovať, no nakoniec môže byť všetko inak.

Hyza patrí medzi najväčších zamestnávateľov v topoľčianskom regióne. Hrozí že by firma mohla prepúšťať?

Ak sa to celé vyvinie tak, že slovenský zákazník bude preferovať slovenské mäso od nás, tak tvrdím, že takýto scenár by v Hyze nastať nemal.

Zatiaľ teda nie je v hre znižovanie miezd zamestnancov, resp. znižovanie pracovného času?

Zatiaľ nie. Dôležité pre nás je, že začína spomínaná letná sezóna grilovačiek, čo sa môže prejaviť na zvýšenej spotrebe hydiny. Toto môže do istej miery zamedziť nejakému problému. Ako som už ale povedal, rozhodne zákazník, čo si vyberie.

Mala Hyza do budúcnosti v pláne nejaké investície, resp. rozširovanie, ktorým teraz zabránil koronavírus?

Fungujeme tak, že investície plánujeme v niekoľkých etapách. Možno sú veci, ktoré sme museli teraz prehodnotiť. Niektoré investície dostali vyššiu prioritu, iné sme začali realizovať skôr, ako sme chceli.

Snažíme sa ale robiť investície tak, aby nám prinášali ďalšie možnosti rozvoja a vracali nám investované prostriedky. Hlavné je teraz ale investovať do bezpečnosti a pracovného prostredia našich zamestnancov.

Čo by na záver mala verejnosť vedieť o vašej značke a výrobe v čase koronavírusu? 

Sme slovenská firma so slovenským mäsom. Na slovenský trh dodávame okolo 35 percent hydiny. Snažíme sa všetko robiť tak, ako sa to má. Snažíme sa riadiť našim heslom Úprimné kurča. To je poslanie, ktoré chce naša spoločnosť robiť. Úprimne vyrábať a dodávať naše výrobky našim zákazníkom. Tak nech naše mäso chutí a to nielen na grile.

Úplný záver však patrí všetkým hyzákom, našim zamestnancom. Pretože sú to práve oni, ktorí aj počas tejto mimoriadnej situácii zotrvali v práci a vyrábali a naďalej vyrábajú pre Slovensko. Rovnako poďakovanie si zaslúžia aj naši farmári a dodávatelia. Všetkým úprimné ďakujem.

Zdroj: aktuality.sk

Zdieľajte so známymi