Značka kvality

19. SEPTEMBRA 2019

znackakval_1-ilustr.obr_.

Spoločnosť HYZA a.s. získala opäť prestížne oprávnenie používať označenie Značka kvality, udeľované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Označenie logom Značka kvality, slúži na podporu domácej potravinovej produkcie, v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Cieľom je zviditeľniť slovenské potravinové produkty a odlíšiť ich tak od produktov, dovážaných zo zahraničia.

Podľa zásad, platných od 1.12.2012, môže Značku kvality získať iba slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania prísnych parametrov kvality a bezpečnosti potravín. Pre spotrebiteľov je tak označenie Značkou kvality zárukou, že nakupujú kvalitné slovenské produkty, ktoré sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej správy a potravinovej správy SR.

Zdroj

Zdieľajte so známymi