Modernizácia rozvodov pary + kotol

31. MÁJA 2022

vyberove-konania

Názov zákazky: „Modernizácia rozvodov pary + kotol“

Zverejnenie záznamu z prieskumu trhu

 

Prílohy:

Príloha č. 1_Záznam z prieskumu trhu

Zdieľajte so známymi