Výberové konanie na dodávateľa grafických prác, SMM, správu web stránok

15. FEBRUÁRA 2024

Dátum vyhlásenia výberového konania: 15.2.2024

Podmienky:

Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:

 1. príslušné oprávnenie k podnikaniu,
 2. predmetom jeho podnikania je činnosti vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
 3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
 4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
 5. je vlastníkom produktu (výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
 6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu zákazky,
 7. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia. Ukážky reálnych referencií.

Uvedené potvrdí zaslaním príslušných dokladov.

Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:

projekt č. 1, projekt č. 2 a projekt č. 3.

Zadanie projektu č. 1Grafické práce – mesačný paušál

Zhotovovanie grafických návrhov a dielčích grafických prác podľa požiadaviek objednávateľa, vrátane zakúpenia obrázkov z fotobanky (tvorba billboardov, plagátov, letákov, vizuálov do printu, brožúr, katalógov, úprava fotografií, úprava súčasných etikiet a iných grafických výstupov, vrátane tlačových dát podľa požiadaviek.

Zadanie projektu č. 2Social Média Marketing  

Celoročná komunikácia na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok. Tvorba kvalitného, hodnotného a konzistentného obsahu.

https://www.facebook.com/uprimnekurca.sk/

https://www.instagram.com/hyza_sk/

https://www.youtube.com/channel/UCZJR2BBMl0cwoWr8mKScP-w/featured

https://www.tiktok.com/@hyza_sk

Social média FB, IG základ

 • 8xIG príspevok

(4xIG reels vlastná produkcia 2x grafický post vlastná produkcia, 1x IG reels zostrih mesiaca, 1xIG reels hotový obsah)

 • 8xFB príspevok

(4x fotka vlastná produkcia, 3x grafický post vlastná produkcia, 1x video hotový obsah)

 • 3xYT príspevok

(2x shorts vlastná produkcia, 1x shorts zostrih mesiaca)

Social média FB, IG – social care

 • setup spolupráce, systémov, definovanie požadovaných výstupov monitoringu
 • 1 odpoveď na každý komentár s negatívnym sentimentom
 • v prípade hrozby flamu upozornenie a dohodnutie ďalšieho postupu (24/7)

Social médiá YouTube

 • zabezpečiť zhromažďovanie, prípadnú rýchlu úpravu (napr. pridanie packshotu HYZA) a upload obsahu na sociálnu sieť YOUTUBE – snaha aby na profile HYZA na YT bol všetok video content, ktorý značka má k dispozícii

Social média – FB page like kampaň  

 • target: nárast o 5 000 až 6 000 v porovnaní s rokom 2023 – kredity

Social média – boostovanie postov IG+FB+YT

Social média – boostovanie postov Súťaže  

Komunikácia na sociálnej sieti TikTok   

Zadanie projektu č. 3Webstránky    

Podpora a údržba 3 stránok:

https://hyza.sk/ (4x ročne security update)

https://hyza.sk/sous-vide (2x ročne ročne security update)

https://hyza.sk/dobrotkovo/ (2x ročne ročne security update

Uviesť: Realizované projekty, referencie

V daných projektoch počítame s minimálne ročnou spoluprácou pre rok 2024, so spôsobom fakturácie na mesačnej báze.

Ďalšia spolupráca nad rámec vymenovaného po spoločnej obojstrannej komunikácii a dohode.

Príloha č. 1 – Bližšia špecifikácia. Navrhované ceny poprosíme uviesť do tabuľky.

Príloha č. 2 – Odhadovaný objem grafických prác

Lehota na predloženie ponuky: do 5.3.2024

Forma predloženia ponuky:  ponuky poslať poštou na adresu

Sekretariát

HYZA a.s.

Odbojárov 2279/37

955 92  Topoľčany

v zalepených obálkach označených „Neotvárať VK – Marketingová agentúra“.

Pripojiť elektronické médium.

Vyhodnotenie výsledku výberového konania: do 15.3.2024

V prípade doplnenia informácií zašlite dotaz na marketingové oddelenie:

Marta Matúšová, e-mail: marta.matusova@hyza.sk

Tomáš Masák, e-mail: tomas.masak@hyza.sk

Zdieľajte so známymi