Zníženie spotreby pary na ohrev vody – vane

15. JÚNA 2022

vyberove-konania

Názov zákazky: „Zníženie spotreby pary na ohrev vody – vane“

Zverejnenie záznamu z prieskumu trhu

Prílohy:
Príloha č. 1_Záznam z prieskumu trhu

Zdieľajte so známymi