Vyhlásenie výberového konania „Mikuláš“

18. OKTÓBRA 2018

vyberove-konania

   Vyhlásenie výberového konania
„Mikuláš

 spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540

Dátum vyhlásenia I.kola výberového konania:   18.10.2018

PODMIENKY:

Prihláška do výberového konania bude zaradená do výberového konania, ak bude obsahovať:

 1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
 2. predmetom jeho podnikania je činnosti vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
 3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
 4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo proti ktorému nebolo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
 5. je vlastníkom produktu ( výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
 6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu  zákazky,
 7. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia.Uvedené potvrdí zaslaním príslušných dokladov.

Prihláška do výberového konania bude zaradená do výberového konania, ak bude obsahovať:

Zadanie:

Organizačné zabezpečenie, koordinácia a materiálne zabezpečenie eventu  „Mikuláš 2018“.

Termín konania akcie: 9. december 2018 (nedeľa)

Čas akcie: 15:00 hod. do 19:00 hod. (možnosť prístupu do sály Domu kultúry od 9:00 hod.)

Miesto konania: Dom kultúry Topoľčany 

Predpokladaný počet zúčastnených osôb: cca 650 z toho cca 400 detí

 

Zadanie obsahuje nasledovné zabezpečenie:

 1. Moderátor/moderátorska dvojica – 3 hodiny moderovania + scénky. Pôsobivá dvojica, ktorá dokáže vytvoriť príjemnú, zábavnú atmosféru počas celej akcie (zámer je venovať sa len zábavnému moderovaniu, nie kumulované funkcie).
 2. DJ s detským repertoárom + ozvučenie. Ozvučenie celej sály, nie len tesne pod pódiom.
 3. Fotograf.  Zdokumentovanie atmosféry z akcie, odovzdanie fotiek na prenosnom médiu (v zmysle GPDR – súhlas so zverejnením).
 4. Vianočná výzdoba sály a vestibulu. Aj s dopravou, montážou a demontážou (sedenie pre cca 600 – 650 ľudí). Stoly, obrusy sú zabezpečené, jedná sa o priestorové rozmiestnenie.Tvorivé dielničky – príprava stolov, resp. vytvorenie miesta pre Tvorivé dielničky (napr. koberec, bagy, …) Počítať aj s vyzdobením a dotvorením kulís na pódiu, ktoré je veľmi tmavé. Vytvorenie sviatočnej – vianočnej atmosféry.
 5. Program pri otvorení akcie, prípadný workshop s deťmi počas akcie. Tematicky ladený program, na úvod vystúpenie tanečnej skupiny – otvorenie akcie a roztancovanie detí na záverečnej disco.
 6. Zázemie pre Mikuláša. Kulisa za Mikulášom + atmosféra sedenia v pohodlnom červenom kresle, napr. v lese so zvieratkami, resp. zasypaný balíčkami, …).
 7. Mikuláš, anjel, čert
 8. Tvorivé dielničky. Min. 2-3 zmysluplné činnosti pre deti, ktoré ich počas akcie zabavia (napr. z vytvorených ozdôb deti zdobia stromčeky, ktoré sú v sále umiestnené) vrátane materiálneho zabezpečenie tvorivých dielničiek.
 9. Animátori/kostýmy pre animátorov. Napr. 6  anjelov, víl, … ktorí budú nápomocní pri tvorení celkovej atmosféry na akcii a nápomocní pri výdaji balíčkov a zároveň aj pri TD.
 10. Detská diskotéka. DJ – detský repertoár. Počas akcie vtiahnuť deti do pohybovej aktivity, tanca spolu s tanečníkmi z tanečnej skupiny.
 11. Cattering. Občerstvenie na stoloch: slané pagáče, resp. slané tyčinky – agentúra rozloženie a výdaj. Občerstvenie vestibul pri príchode: koláče, resp. štrúdla (viac druhov) – servírovanie na malých táckach so servítkov – agentúra rozloženie a výdaj. Pri príchode pre dieťa: muffin, resp. sladký koláčik – agentúra rozloženie a výdaj . Nealko: minerálky na stoloch, nealkoholický vianočný punč – výdaj vo vestibule – agentúra rozloženie a výdaj. Jedálenský servis: papierové taniere, servítky, poháre, sáčky do košov – agentúra rozloženie a výdaj.
 12. Ohlasovacia povinnosť, zabezpečenie strážnej služby, zabezpečenie obsluhy šatne. Ohlasovacia povinnosť v zmysle zákona. Zabezpečenie strážnej služby pri vstupe (zamedzenie vniknutiu osôb bez pozvánky). Zabezpečenie obsluhy šatne pri príjme a výdaji kabátov.
 13. Spoločnosť HYZA si zabezpečuje vo vlastnej réžii: 
 • Pozvánky na event a evidenciu účastníkov pri príchode.
 • Stromčeky živé – 2 ks, vrátane dovozu aj odvozu zo sály – agentúra umiestnenie do stojanov.
 • Mikulášske čapice s brmbolcom pre všetky deti.
 • Mikulášske balíčky.
 • Džúsiky – (ktoré sa budú deťom rozdávať pri príchode)
 • Materiálne zabezpečenie občerstvenia v zmysle bodu č. 11 Cattering.

 

Očakávaná odhadovaná výška investície:
3 600,-EUR

 

Lehota na predloženie ponuky do:   5.11.2018 do 12,00hod (pondelok)

Forma predloženia ponuky:
Ponuky poslať emailom na sekretariát spoločnosti HYZA a.s. – sekretariat@hyza.sk označených v predmete

„Neotvárať VK – Mikuláš“.

 

Vyhodnotenie výsledku I.kola výberového konania:
Do 7.11.2018 (streda)

 

V prípade doplnenia informácií kontaktujte  marta.matusova@hyza.sk

Zdieľajte so známymi