Vyhlásenie výberového konania „Pedikúra“

20. JÚLA 2020

vyberove-konania

Vyhlásenie výberového konania „Pedikúra“ spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37, PSČ 955 92, IČO: 31 562 540

 

 Dátum vyhlásenia výberového konania: 20.07.2020

PODMIENKY:

Prihláška do výberového konania bude zaradená do výberového konania, ak bude obsahovať:

  1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
  2. predmetom jeho podnikania je činnosť vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
  3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
  4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo proti ktorému nebolo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
  5. má technické, personálne a materiálne vybavenie k splneniu služby,
  6. je schopný doložiť recenzie

Lehota na predloženie ponuky do: 30.07.2020

Forma predloženia ponuky:

Ponuky zaslať elektronicky (na adresu sekretariat@hyza.sk), prípadne poštou na sekretariát spoločnosti HYZA a.s.

Zdieľajte so známymi