Kvalita podporená bezpečnosťou

27. APRÍLA 2020

Našim cieľom vždy bolo a vždy aj bude poskytovať spotrebiteľom chutné, kvalitné a bezpečné potraviny. Výskyt koronavírusu vyžaduje ešte väčší dôraz kladený na bezpečnosť, než zvyčajne. Pozorne sledujeme vývoj situácie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Prijali sme opatrenia zabraňujúce akémukoľvek riziku, vyplývajúcemu z aktuálnej situácie, aby sme ochránili zdravie našich zamestnancov a aby sme tiež zabezpečili kvalitu našich produktov.

V opatreniach sme mysleli na všetko

Zaviedli sme prísne opatrenia, ktoré majú zamedziť zvýšenému riziku. Okamžite sme zrušili všetky návštevy do nášho podniku. Toto obmedzenie platí pochopiteľne aj pre našich potenciálnych nových kolegov. Všetky pracovné pohovory sme preto presunuli mimo našich priestorov. Všetky služobné cesty do zahraničia sme zakázali.

Zásadným opatrením bolo zavedenie merania telesnej teploty. Snímanie tejto hodnoty vstupujúcich pracovníkov do závodu prebieha úplne automaticky. Ak by moderný merací systém zachytil zvýšenú teplotu kohokoľvek, kto prechádza vrátnicou do objektu spoločnosti, pracovníci SBS služby takúto osobu zastavia a zmerajú ju bezdotykovým teplomerom. Ak meranie potvrdí zvýšené hodnoty, osobu do závodu nepustia.

Mysleli sme aj na vodičov externej prepravy, či externých pracovníkov servisov. Prechádzajú rovnako prísnou kontrolou, ako každý, kto vstupuje do nášho podniku.

Nielen rúška, či dezinfekcia

Bavlnené rúška na viacnásobné použitie sme poskytli všetkým našim zamestnancom. Po celom závode sú rozmiestnené dezinfekčné roztoky a gély na dezinfekciu rúk, ktoré nezostávajú nikdy prázdne, pravidelne ich dopĺňame. Sanitácia všetkých priestorov, plôch a zariadení v podniku je pre nás každodennou samozrejmosťou.

Používanie rúšok, jednorazových rukavíc a dezinfekcie sme nariadili aj pracovníkom mimo výroby, ktorí ich doteraz používať nemuseli. Viacnásobne sme všetkých zamestnancov poučili o bezpečnosti a hygiene. Dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení pravidelne kontrolujeme, vyhodnocujeme a prípadne prijmeme ďalšie opatrenia.

Všetky naše kroky smerujeme k tomu, aby sme naplnili náš základný cieľ, našu misiu: aby sme mohli všetkým, ktorým naše mäso chutí, dodať bezpečné a kvalitné potraviny.

Zdieľajte so známymi