Spoznajte symbol, ktorý označuje kvalitu

28. OKTÓBRA 2022

hyza-znacka_kvality-clanok

ZNAČKA KVALITY SK je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Do našich životov sa dostala v roku 2004 najmä preto, aby podporila poľnohospodárske produkty a potraviny zo Slovenska. Ako takéto označenie kvality pomáha firmám a prečo je dobré podporovať výrobky práve s týmto označením?

Prieskumy hovoria jasne

Prieskum z roku 2017 vedený spoločnosťou AKO.sk nám odhaľuje, prečo je také dôležité robiť osvetu týkajúcu sa tejto problematiky. Vyplynulo z neho totiž, že väčšia polovica opýtanej vzorky respondentov nevie o rôznorodosti etikiet výrobku alebo ich vôbec nerieši. Z prieskumu sme sa taktiež dozvedeli, že pre 59% opýtaných sú slovenské potraviny kvalitnejšie ako tie zahraničné. Tento výsledok nás teší, pretože poukazuje na ľudí, ktorí vedia, že na Slovensku máme kvalitu.

Aj doma máme kvalitu

Vstupom do Európskej únie sme otvorili dvere rôznym firmám, ktoré už dosiahli maximum vo svojej rodnej krajine a hľadali tak uplatnenie na iných trhoch. Vznikol tak určitý tlak na slovenského konzumenta, ktorý je mnohokrát zmätený z rôznych označení výrobkov. Práve preto vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín – Značka kvality. Jeho cieľom je informovať spotrebiteľa, aby dokázal rozlíšiť kvalitný domáci produkt a podporil tak svoj región jeho kúpou. Dôležité je to obzvlášť v tejto náročnej dobe, kedy veľa slovenských firiem potrebuje podporu spotrebiteľov.

Jednoduchá otázka a ešte jednoduchšia odpoveď

Prečo podporiť domáci produkt? Takáto podpora je veľmi potrebná nielen pre značku ako takú, ale aj pre rozvoj a prosperitu celej krajiny. Je kľúčová najmä preto, že agropotravinársky priemysel zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorá je obzvlášť dôležitá, napríklad aj v kontexte klimatických zmien. Berie sa do úvahy aj znečistenie životného prostredia emisiami CO2 z dopravných prostriedkov pri prekonávaní vzdialenosti z bodu A (výroba) do bodu B (miesto spotreby).

Istota ukrytá v Značke

Novoprijaté zásady značky uvádzajú, že Značku kvality môže získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrobené z domácich surovín. Detailný popis a všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke Značka kvality. Ak je teda bežný spotrebiteľ v obchode a chcel by podporiť domáci kvalitný produkt, siahne vždy po výrobku s označením Značka kvality SK. Vtedy má 100 % istotu, že je produkt nielen zo Slovenska, ale má vyššiu kvalitu než konkurenčné výrobky.

Rozhodujú stupne

Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch. Druhý stupeň nahradil doterajšiu Značku kvality SK GOLD. Takto označené produkty prevyšujú porovnateľné produkty na trhu a majú nadštandardnú kvalitu. Firmy, ktoré chcú mať označený tovar Značkou kvality so stupňom 2, musia aspoň v jednom závažnom parametri prekračovať bežne stanovené normy.

Garancia dobrej voľby

Ako sme už spomínali vyššie, podpora domáceho hospodárstva je potrebná pre rozvoj celej krajiny. Takáto krajina je sebestačnejšia a poskytuje aj viac pracovných príležitostí pre svojich obyvateľov. Podporujme domácich výrobcov, ktorí sa snažia urobiť všetko pre to, aby svojou výrobou čo najmenej znečisťovali životné prostredie, klímu a celkovo našu planétu, a urobme si z malebného Slovenska krajinu, na ktorú budeme právom hrdí. Krajinu, ktorá bude sebestačná a ekonomicky silná. Krajinu, v ktorej bude mať obyvateľstvo dostupnosť kvalitných a bezpečných potravín.

My v HYZE trváme nielen na spoločenskej zodpovednosti, ale aj budujeme značku, ktorá je garanciou niekoľkých faktorov, v ktorých môžeme nájsť kvalitu, udržateľnosť, transparentnosť a ekologický prístup. Ak v obchodoch siahnete po našich produktoch dostanete slovenskú kvalitu s garanciou pôvodu a podporíte sebestačnosť vašej rodnej zemi.

Zdieľajte so známymi